Wysłany: 6 years ago Cytat #15
Jakie okno chroni przed włamaniem?

W rzeczywistości żadne okno nie daje 100% ochrony przed włamaniem. Istnieje co najwyżej stolarka, która może opóźnić działanie włamywacza i w rezultacie – udaremnić je. Obowiązująca w Polsce norma PN-EN 1627:2011 wprowadza sześć klas odporności na włamanie od RC 1 do RC 6. Trzy ostatnie odnoszą się do profesjonalnych włamywaczy wyposażonych w zaawansowane narzędzia i dotyczą zabezpieczeń obiektów specjalnych (np. banków czy kancelarii prawnych). Nowością w stosunku do wcześniejszej normy z 2006 roku jest podzielenie klasy drugiej na RC 2 N i RC 2. Okna wykonane w klasie RC 2 N i RC 2 różnią się pomiędzy sobą rodzajem szyby zastosowanej do przeszklenia. Klasa RC 2 N pozwala na kierowanie się w tej kwestii wymaganiami poszczególnych państw (N – National), o ile takie występują.  

O tym, jakie okna zastosować w budynku, decyduje sam inwestor. Kwestia ta jest uzależniona od indywidualnych wymagań odnośnie bezpieczeństwa, położenia okna czy chociażby otoczenia, w jakim znajduje się budynek. Dobą klasą odporności w przypadku okien PVC jest RC 2. Takie okno stawia opór włamywaczowi posługującemu się niewyrafinowanymi narzędziami przez co najmniej 3 minuty. To wystarczający czas na zawiadomienie policji czy reakcję czujnika kontaktronowego